Wstęp

Program komputerowy NETGABINET.PL  wspomaga prowadzenie gabinetu lekarskiego, tworzenie dokumentacji medycznej i przepisywanie leków. Produkt dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników, którymi mogą być wyłącznie posiadających wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, lekarze oraz lekarze dentyści.
System złożony jest z następujących modułów:

„WYSTAWIANIE RECEPT” – znacznie ułatwiający proces wystawiania recept, poprzez:

„REJESTRACJA” – umożliwiający zarządzanie czasem pracy lekarza oraz danymi pacjentów, poprzez:

„BAZA PACJENTÓW” – tworzenie własnej bazy pacjentów, umożliwiającej zarządzanie danymi chorych poprzez:

„WIZYTA” – umożliwiający elektroniczne generowanie klasycznej dokumentacji medycznej, poprzez:

„BAZA LEKÓW” – aktualizowana na bieżąco baza, zawierającej wszystkie dopuszczone do obrotu produkty lecznicze w Polsce:

„RACHUNKI I FAKTURY” – umożliwia wystawianie faktur/rachunków dla pacjentów i/lub kontrahentów, poprzez:

„KOPIA BEZPIECZEŃSTWA” -  narzędzie zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych przechowywanych w programie NETGABINET.PL poprzez:

„KONFIGURACJA” – to ustawienia ogólne programu, dzięki którym użytkownik może przystosować program do własnych potrzeb poprzez:

„RAPORTY” – umożliwiający tworzenie zestawień statystycznych przyjętych pacjentów, wystawionych recept, przepisanych leków, zleconych badań, wydruk zapisu wizyty pacjenta z dowolnego przedziału czasowego i wiele innych, poprzez:

targetPowrót do spisu treści arrow-leftNastępna strona