Numery recept

WSTĘP

W tym widoku istnieje możliwość:

Przejście do widoku „NUMERY RECEPT” następuje do naciśnięciu ikony tego widoku bądź po wybraniu na pasku narzędzi „Pokaż widok” -> „Numery recept” (Ctrl + 7).

I. DEPONOWANIE, USUWANIE I PRZYPISYWANIE ZAKRESÓW NUMERYCZNYCH RECEPT DLA WYDRUKU RECEPT „PRO FAMILIA” I „PRO AUCTORE”

1. Aplikacja umożliwia:

UWAGA! Program posiada blokadę uniemożliwiającą zdeponowanie ponownie tego samego zakresu numerycznego recept, nawet jeżeli zakres został usunięty z programu ale przynajmniej jeden numer z usuniętego zakresu został wcześniej zużyty do wydruku recepty.

2. Możliwe sposoby deponowania numerów recept w zależności od formatu otrzymanych zakresów:

Po prawidłowo zaimportowanym zakresie pojawi się komunikat:

3. Usuwanie zakresów numerycznych recept

Jeżeli z jakiś względów zakres numeryczny recept ma zostać usunięty z programu należy:

4. Przypisywanie zakresów zdeponowanych numerów dla recept „pro familia” i „pro auctore”
Domyślnie w programie NETGABINET.PL dla recept „pro familia” i „pro auctore” pobierane są numery recept z zakresu nieprzypisanego do żadnego świadczeniodawcy.
Aby to zmienić należy wykonać następującą czynność:

II. DRUKOWANIE CZYSTYCH DRUKÓW RECEPT (IN BLANCO)

Aby móc wydrukować recepty in blanco w programie muszą zostać zdeponowane zakresy numeryczne recept, gdyż bez nich wydruk tego typu recept jest niemożliwy:


W celu wydrukowania czystych druków recept należy nacisnąć ikonę „Wydrukuj czyste blankiety recept”
W wyświetlonym oknie określić należy podstawowe parametry: opcjonalnie nadruk danych Lekarza i Świadczeniodawcy na drukowanych blankietach recept:


Opis widoku:

  1. Liczba recept in blanco, jaka ma zostać wydrukowana.
  2. W rodzaju wydruku określić należy poprzez zaznaczenie checkbox przy właściwej opcji, czy recepty mają zostać wydrukowane na kartkach o wymiarach pojedynczej recepty, czy na kartkach formatu A4 – w tym ostatnim przypadku na jednej stronie mieszczą się trzy recepty, które po wydrukowaniu wymagają samodzielnego rozcięcia na trzy oddzielne blankiety recept.
  3. Recepty in blanco mogą zostać wydrukowane dla recept z kategorią Rp a także Rpw. Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji Użytkownik decyduje, jakiego rodzaju recepty in blanco zostaną wydrukowane.
  4. Na recepcie istnieje możliwość wydruku danych lekarza (wraz z numerem PWZ w postaci kodu kreskowego) a także danych Świadczeniodawcy (wraz z kodem kreskowym numeru REGON). Jeżeli któraś z tych danym ma zostać wydrukowana (jedna z nich bądź obie) należy zaznaczyć przy niej checkbox.
  5. Jeżeli recepty mają być wydrukowane z zakresu przypisanego do konkretnego świadczeniodawcy należy zaznaczyć tę opcję a następnie z rozwijalnego paska wybrać odpowiedniego świadczeniodawcę. W przeciwnym wypadku numery recept pobrane zostaną z zakresu nieprzypisanego do żadnego ze świadczeniodawców.

Przykładowy wydruk recepty in blanco z kategorią  Rp w danymi Lekarza oraz Świadczeniodawcy:

targetPowrót do spisu treści arrow-leftNastępna strona