Moje leki recepturowe

WSTĘP

W widoku „MOJE LEKI RECEPTUROWE” możliwe jest zdefiniowanie przepisu na wykonanie dowolnego leku recepturowego, przygotowywanego bezpośrednio w aptece.
Każdemu z leków Użytkownik nadaje unikalną nazwę, co umożliwia późniejsze szybkie przepisanie pacjentom leku recepturowego poprzez wskazanie jego nazwy w zakładce „Leki recepturowe” w KROKU 2 procesu wystawiania recept.

I. TWORZENIE LEKU RECEPTUROWEGO

Przejście do widoku „MOJE LEKI RECEPTUROWE” następuje po naciśnięciu ikony tego widoku bądź wybraniu na pasku narzędzi „Pokaż widok” -> „Moje leki recepturowe” (Ctrl + 5).
W celu zdefiniowania nowego leku recepturowego należy nacisnąć ikonę

Spowoduje to otwarcie okna, gdzie wprowadzić należy treść przepisu na wykonanie leku recepturowego oraz unikatową nazwę, po której będzie można wyszukiwać go, w celu dodania do recepty:

Przycisk „OK” zapisze dane w programie.

II. EDYTOWANIE I USUWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH

Niemożliwe jest jedynie usunięcie z listy leku recepturowego, który został już użyty w procesie wystawiania recept. W takim przypadku pojawi się następującej treści komunikat:

targetPowrót do spisu treści arrow-leftNastępna strona