Wersja 1.41 programu NETGABINET.PL!

Szanowni Państwo!

Ukazała się wersja 1.41 programu NETGABINET.PL.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze zmiany:

1. Aktualizacja kodów wyrobów medycznych (drobne przystosowanie wzorów formularzy: „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne z wyłączeniem środków przysługujących comiesięcznie” oraz „Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie część A” do wprowadzania nowych kodów).

2. Zmiana nazw: „Rachunek sprzedaży” oraz „Faktur VAT” na słowo „Faktura”.

3. Dodanie pola „Uwagi” (do dokumentu) dla generowanych z programu dokumentów sprzedaży:

4. Dodanie informacji o wieku pacjenta w oknie wizyty:

5. Możliwość podglądu danych teleadresowych pacjenta z poziomu okna wizyty:

6. Dodanie informacji o stopniu odpłatności w Wizycie w polu „Leki”.

7. Dodanie na recepcie nazwy substancji czynnej po sumarycznej dawce przepisanego leku dla leków z kategorią dostępności Rp (dotyczy leków z grup narkotycznych wystawianych na receptach z kategorią Rp).