Instrukcja obsługi programu NETGABINET

I. WSTĘP

II. POBIERANIE, URUCHAMIANIE I DOKONYWANIE OPŁAT W PROGRAMIE NETGABINET.PL

III. OPIS PODSTAWOWYCH WIDOKÓW PROGRAMU I ICH FUNKCJI:

 1. REJESTRACJA
 2. BAZA PACJENTÓW
 3. WYSTAWIANIE RECEPT
 4. INDEKS LEKÓW
 5. MOJE LEKI RECEPTUROWE
 6. MOJE ZESTAWY LEKÓW
 7. NUMERY RECEPT
 8. KONFIGURACJA
 9. RAPORTY
 10. RACHUNKI I FAKTURY
 11. AKTUALNOŚCI

IV. MODUŁ WIZYTY

V. AKTUALIZACJA BAZY DANYCH I OPROGRAMOWANIA

VI. KOPIA ZAPASOWA PROGRAMU

VII. MENU POMOC