NOWA SZATA GRAFICZNA PROGRAMU NETGABINET.PL W WERSJI 1.39!

Szanowni Użytkownicy programu NETGABINET.PL!
Informujemy, iż ukazała się nowa wersja programu NETGABINET.PL 1.39. Po zaktualizowaniu się do niej, ukaże się Państwu odświeżona, ulepszona szata graficzna programu.

Wprowadzone zostały również nowe udogodnienia i funkcjonalności:

1. Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta: Imię oraz Nazwisko na podstawie weryfikacji po numerze PESEL w systemie eWUŚ:

2. Raport umożliwiający zbiorcze wygenerowanie plików xml z systemu WUŚ.

Dodany został raportu „Eksport zbiorczy eWUŚ”, który daje możliwość wygenerowania zbiorczego zestawienia komunikatów XML z potwierdzeniem prawa do świadczeń otrzymanych z systemu eWUŚ z wybranego przedziału czasowego.

Funkcjonalność ta dostępna jest w widoku „Baza pacjentów”:

3. Informowanie o wygaśnięciu i konieczności zmiany hasła do logowania w systemie eWUŚ:

4. Dodanie na recepcie informacji „PESEL OJCA” lub „PESEL MATKI” w przypadku wydruku recepty dla dziecka nieposiadającego własnego numeru PESEL (opcja „Dziecko” w bazie pacjentów).

Program rozpoznaje, czy PESEL należy do kobiety czy mężczyzny i na tej podstawie na recepcie drukuje adnotację „PESEL OJCA” bądź „PESEL MATKI”:

5. Dodanie cyfr kontrolnych zawartych w kodzie kreskowym numeru REGON w danych świadczeniodawcy, PWZ w danych lekarza oraz numerze PESEL pacjenta (ich wydruk jest opcjonalny).

Aby program drukował kody kreskowe w sposób tradycyjny (bez cyfr dodatkowych) wystarczy w widoku „Konfiguracja” wyłączyć tą opcję (indywidualnie dla każdego ze zdefiniowanych w programie świadczeniodawców):

6. Dodanie pola „Płeć” w danych pacjenta.

Informacja o płci pacjenta nanoszona jest w danych pacjenta na wydrukach zapisu treści wizyty w formatach: A4, A5 oraz A5 poziomo.

7. Dodanie pola „Nazwa skrócona świadczeniodawcy”.

W widoku „Konfiguracja” –> „Baza Świadczeniodawców”, istnieje możliwość, czy to w procesie edycji danych istniejącego już w bazie świadczeniodawcy, czy w trakcie wprowadzania danych nowego podmiotu, określenia dla niego nazwy skróconej:

8. Umożliwienie wprowadzenia w danych świadczeniodawcy pól: V i VIII część resortowego kodu identyfikacyjnego, które dodawane będą do danych świadczeniodawcy przy wystawianiu formularzy z zakładki „Zaświadczenia i skierowania”.

9. Wyświetlanie informacji o ilości recept do wykorzystania w uwzględnieniem recept z kategorią dostępności Rpw.

10. Dodanie linii ułatwiających wycięcie recept drukowanych na kartkach formatu A4.