NETCLINIC.PL

System stworzony po to, by zautomatyzować i ułatwić zarządzanie dowolną placówką służby zdrowia i w znaczący sposób wspomagać tworzenie dokumentacji medycznej (rejestracja, wizyta, wystawianie recept, badania laboratoryjne i obrazowe, obsługa ruchu chorych, zestawienia i raporty).

NETCLINIC.PL oparty jest na nowatorskim rozwiązaniu komunikacji pomiędzy klientem a serwerem, nie wymaga instalowania na stacjach roboczych dodatkowego oprogramowania. Komunikacja odbywa się poprzez przeglądarkę internetową (szyfrowanym kanałem SSL), co ułatwia administrację systemem informatycznym danej placówki i ogranicza koszty wdrożenia (zmniejszone wymagania sprzętowe stacji roboczych).

NETCLINIC.PL to przede wszystkim wysoka funkcjonalność i elastyczność, nowatorskie rozwiązania i optymalizacja kosztów – cechy, które pozwalają znacznie zwiększyć ergonomię pracy i obserwować zyski z wprowadzonego przez nas systemu.

System zapewnia sprawną obsługę różnych form udzielania świadczeń medycznych:

1. Opieka ambulatoryjna
2. Opieka szpitalna
3. Opieka ambulatoryjna i szpitalna – zapewnieniem ciągłości prowadzenia historii choroby pacjenta, niezależnie od miejsca (np. w przypadku istnienia fili) i trybu udzielonych świadczeń (ambulatoryjna lub szpitalna).

System współpracuje z wieloma bazami danych dostępnymi na rynku (MySQL®, Microsoft SQL®, PostgreSQL®, Oracle®).