NETCLINIC.PL – nowa wersja 1.0.65

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 14.02.2013r. wydana została nowa wersja programu NETCLINIC.PL 1.0.65.

Zapraszamy do aktualizacji oprogramowania oraz zapoznania się z nowymi funkcjami programu wyszczególnionymi poniżej.

RECEPTY:

 • Umożliwienie deponowania i wydruku recept z kategorią dostępności Rpw według nowego wzoru.
 • Wydruk recept In blanco z danymi lekarza oraz numerem Prawa Wykonywania Zawodu w postaci kodu kreskowego. Dotyczy zarówno recept z kategorią Rp jak i Rpw.
 • Uproszczenie procesu rozdzielania leków na osobne recepty (automatyczne zaznaczenie opcji „RĘCZNE…”. Przy wyborze opcji „AUTOMATYCZNIE…” – zmiana formatu dawkowania na wymagany – 0-0-0).
 • Dodanie na recepcie informacji „PESEL OJCA” lub „PESEL MATKI” w przypadku wydruku recepty dla dziecka nieposiadającego własnego numeru PESEL (opcja „Dziecko” w bazie pacjentów).

SYSTEM eWUŚ:

 • Dane logowania do systemu eWUŚ możliwe do zmiany i wprowadzenia przez konkretnego użytkownika systemu na swoim koncie.
 • Przechowywanie historii statusu ubezpieczenia pacjenta weryfikowanego za pośrednictwem systemu eWUŚ.
 • Dodanie nowego raportu „Eksport zbiorczy eWUŚ” – daje możliwość wygenerowania zbiorczego zestawienia komunikatów XML z potwierdzeniem prawa do świadczeń otrzymanych z systemu eWUŚ z wybranego przedziału czasowego.
 • Pobieranie informacji o imieniu i nazwisku dodawanych do bazy danych pacjenta z systemu eWUŚ na podstawie wprowadzonego numeru PESEL.
 • Dodanie dwóch nowych formularzy do kartoteki pacjenta (Zakładka „Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie” w danych pacjenta): „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej” oraz „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego” – wypełniane w razie niepotwierdzenia przez NFZ za pośrednictwem systemu eWUŚ prawa do świadczeń w sytuacji, gdy pacjentowi prawo takie przysługuje.
 • Informowanie przez system NETCLINIC.PL o wygaśnięciu i konieczności zmiany hasła do logowania w systemie eWUŚ.

POZOSTAŁE:

 • Wyszukiwanie wolnych terminów rejestracji we wszystkich przychodniach w danym zakładzie.
 • Dodanie możliwości tworzenia szablonów w polu Wizyty „Uwagi”.
 • Odnotowywanie i przechowywanie informacji o osobie dokonującej modyfikacji w grafiku pracy.
 • Stworzenie możliwości definiowania indywidualnych cen wybranej usługi medycznej dla poszczególnych użytkowników świadczących daną usługę.