Rejestracja

WSTĘP

„REJESTRACJA” umożliwia zarządzanie czasem pracy lekarza poprzez ustalanie dla pacjentów terminów wizyt lekarskich przy użyciu elektronicznego kalendarza.
Personalizacja ustawień „REJESTRACJI” realizowana jest w Widoku „KONFIGURACJA”, gdzie użytkownik ma możliwość:

Szerzej o ustawieniach „REJESTRACJI” w Widok „KONFIGURACJA”.

Aby przejść do Modułu „REJESTRACJA” należy wybrać ikonę Widoku „REJESTRACJA” lub na pasku narzędzi wybrać „Pokaż widok” → „Rejestracja” (Ctrl +1).

I. REJESTRACJA PACJENTA

Pierwszy etap ustalania terminu wizyty to wybranie świadczeniodawcy (miejsca pracy Użytkownika), gdzie udzielane będzie świadczenie zdrowotne rejestrowanemu pacjentowi:

Opis widoku:

  1. Pasek wyboru świadczeniodawcy.
  2. Wybór dnia planowanej wizyty (dzień bieżący podświetlony jest na kolor zielony).

Dwukrotne kliknięcie przyciskiem myszy w pole obok wybranej godziny spowoduje wyświetlenie okna z listą pacjentów, których dane znajdują się z bazie:

Następnie należy dwukrotnie kliknąć w rekord z danymi pacjenta bądź zaznaczyć jego dane (podświetlenie) i nacisnąć przycisk „OK„.
Jeżeli danych pacjenta nie ma jeszcze w bazie, aby go zarejestrować wystarczy w oknie z danymi pacjentów wybrać opcję „Nowy pacjent„. Ukaże się okno, do którego należy wprowadzić dane pacjenta:

Naciśnięcie przycisku „OK” spowoduje zarejestrowanie nowego pacjenta a także dodanie jego danych do bazy pacjentów:


Alternatywnie ustalenia terminu wizyty można dokonać również z Widoku „BAZA PACJENTÓW„.
W takim przypadku należy wskazać myszką konkretny rekord w bazie chorych, a następnie:

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności program automatycznie przejdzie do modułu rejestracyjnego:

Opis widoku:

  1. Dane pacjenta rejestrowanego z Widoku „Baza pacjentów” pojawią się w oknie pod kalendarzem.
  2. Dwukrotne kliknięcie myszką w puste pole obok wybranej godziny wizyty spowoduje zarejestrowanie pacjenta.

Po kliknięciu na zarejestrowanego pacjenta, pole z jego danymi staje się aktywne:


W tym momencie możliwa jest edycja parametrów zaplanowanej wizyty poprzez:

II. WYSZUKIWANIE WOLNYCH TERMINÓW REJESTRACJI
Kalendarz rejestracji posiada funkcję wyszukiwania wolnych terminów wizyt.
Jeżeli w kalendarzu rejestracji istnieją już ustalone terminy wizyt dla pacjentów, funkcja ta umożliwi przefiltrowanie kalendarza rejestracji w celu wyszukania wolnego terminu wizyty:

Spowoduje to otwarcie okna, w którym należy wybrać dzień miesiąca z wbudowanego kalendarza, określić ilość wyszukiwanych terminów, wybrać dzień tygodnia i przedział czasu, który najbardziej odpowiada pacjentowi, oraz określić długość wizyty:

Po naciśnięciu klawisza „OK” program wyszuka wolne terminy wizyt na podstawie określonych wcześniej danych:

Spośród wyszukanych terminów należy wybrać jeden, zaznaczyć go tak aby się podświetlił a następnie zatwierdzić wybór naciskając „OK„. Spowoduje to wyświetlenie danych pacjentów znajdujących się w bazie, gdzie należy wyszukać dane tego pacjenta, który ma być zarejestrowany w wybranym terminie:

Po wybraniu pacjenta i naciśnięciu klawisza „OK„, zostanie on zarejestrowany w wybranym terminie:


III. WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ Z REJESTRACJI
Z „REJESTRACJI” istnieje możliwość wysyłania do pacjenta (pacjentów) powiadomień z przypomnieniem o zniżającym się terminie wizyty za pośrednictwem wiadomości SMS bądź E-MAIL.

Powiadomienia mogą być wysłane jako:

Przy wysyłaniu powiadomień należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

1. Wysyłanie powiadomień indywidualnych

Naciśnięcie przycisku „OK” spowoduje wysłanie informacji do pacjenta.

Jeżeli po naciśnięciu na ikonę „Powiadomienie” nie zostanie wyświetlone okno z możliwością wysłania wiadomości a jedynie historia wysłanych uprzednio powiadomień:

oznacza to, iż godzina próby wysłania powiadomienia jest późniejsza niż godzina, na jaką pacjent został zarejestrowany a więc wysłanie do niego powiadomienia z przypomnieniem o wizycie jest bezcelowe.
2. Wysyłanie powiadomień grupowych

Otwarte zostanie okno z listą pacjentów zarejestrowanych na wybrany dzień:


Wybrane w ten sposób opcje należy zatwierdzić klawiszem „OK„.

W dole okna programu, po najechaniu myszką na obszar znajdujący się pod przyciskiem „Powiadomienie grupowe”, zostanie wyświetlona informacja na temat powiadomień oczekujących:

targetPowrót do spisu treści arrow-leftNastępna strona