Pobieranie, uruchamianie i dokonywanie opłat w programie NETGABINET.PL

WSTĘP

1. System NETGABINET.PL jest narzędziem:

2. Należy upewnić się, czy na komputerze, na którym ma zostać uruchomiony program NETGABINET.PL zainstalowane są programy (oba są darmowe):

3. Wymagania sprzętowe do pracy z programem NETGABINET.PL:

I. URUCHAMIANIE WERSJI DEMO, REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I AKTYWACJA PROGRAMU NETGABINET.PL

Wersja demo służy do zapoznania się z funkcjami oferowanymi przez program NETGABINET.PL.

Zawiera ona przykładowy, niepełny indeks leków, natomiast recepty za jej pośrednictwem drukowane są z napisem: „DEMO”. Można z niej korzystać przez 7 dni lub 30 uruchomień. 

1. POBIERANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU NETGABINET.PL W WERSJI DEMO

Po pobraniu ze strony http://hectonet.com/pobieranie/  pliku zawierającego aplikację (Przycisk „Pobierz aktualną wersję„) należy go zapisać na dysku komputera. Jeżeli użytkownik chce pracować na różnych komputerach, optymalnym rozwiązaniem jest zapisanie aplikacji na pamięci przenośnej typu pendrive.

Plik należy rozpakować do dowolnego katalogu (np.”NETGABINET”).

Uruchomić plik o nazwie netgabinet (program nie wymaga instalacji, nie zapisuje żadnych plików w katalogach systemowych ani nie dokonuje żadnych zmian w rejestrze systemu operacyjnego):

Gdy pojawi się okno powitalne, nacisnąć przycisk „Następny krok”:
Po zapoznaniu się z warunkami licencji programu NETGABINET.PL zaznaczyć opcję „Akceptuję warunki licencji” i nacisnąć przycisk „Następny krok”:
W kolejnym oknie zaznaczyć opcję: „NIE jestem zarejestrowanym użytkownikiem” i nacisnąć przycisk „Zakończ”:

Z opcji „JESTEM zarejestrowanym Użytkownikiem” skorzystać można w momencie posiadania klucza aktywacyjnego do programu (najczęściej stosuje się ten wybór w momencie uruchamiania „czystej” wersji programu aby przywrócić w nim dane z kopii zapasowej – więcej na ten temat w rozdziale „Kopia zapasowa programu”).

Przed otwarciem programu ukaże się komunikat z informacją o tym, że wersja demo zawiera przykładową bazę leków:

Po jego zaakceptowaniu otwarte zostanie okno programu:

2. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W PROGRAMIE NETGABINET.PL

Aby przedłużyć możliwość testowania programu na kolejne 7 dni lub 30 uruchomień, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w programie. Rejestracja NIE zobowiązuje do zakupu programu!

W formularzu rejestracyjnym wprowadzić wymagane dane:
Po naciśnięciu przycisku „OK” wyświetlony zostanie komunikat:

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik, do czasu uzyskania danych aktywacyjnych, może w dalszym ciągu korzystać z programu posługując się przy otwieraniu programu danymi (login oraz hasło) z formularza rejestracyjnego:

O tym, że Użytkownik dokonał już rejestracji informuje go stosowany komunikat w oknie programu:

3. AKTYWACJA PROGRAMU NETGABINET.PL

Po otrzymaniu, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, od producenta oprogramowania danych aktywacyjnych do programu (klucz aktywacyjny oraz hasło tymczasowe), w oknie logowania przejść do zakładki „Aktywny klucz aktywacyjny”:

W miejsce wymazanego klucza wprowadzić klucz aktywacyjny otrzymany od producenta oprogramowania i nacisnąć przycisk „Zapisz”.

Po przejściu do zakładki „Logowanie” wprowadzić login podany w formularzu rejestracyjnym oraz hasło tymczasowe przesłane, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail razem z kluczem aktywacyjnym, przez producenta oprogramowania:

Po naciśnięciu przycisku „OK”, jeżeli wszystkie dane okażą się poprawne Użytkownik zostanie poproszony o wykonanie synchronizacji danych (do wykonania synchronizacji konieczne jest połączenie z Internetem):

Naciśnięcie przycisku „Tak” rozpocznie proces uruchomiania programu. W jego trakcie Użytkownik zostanie poinformowany o numerze utworzonej licencji oraz możliwości wkupienia programu za pośrednictwem programu NETGABINET.PL (więcej na temat opłaty za licencję programu w dalszej części rozdziału):

Otrzymane od producenta oprogramowania hasło tymczasowe do programu można zmienić w widoku „Konfiguracja” (więcej na ten temat w rozdziale „Konfiguracja”).

II. DOKONYWANIE OPŁAT W PROGRAMIE NETGABINET.PL

Aby dokonać jakichkolwiek opłat w programie NETGABINET.PL (zakup licencji, przedłużenia licencji bądź pakietu SMS) konieczne jest połączenie z Internetem.

Wszystkie opłaty dokonywane z programu NETGABINET.PL realizowane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl

Zakup licencji czy pakietu SMS możliwy jest po dokonaniu aktywacji programu za pomocą danych do logowania przesłanych przez producenta oprogramowania (aktywacja programu została opisana wyżej).

1. ZAKUP LICENCJI PROGRAMU NETGABINET.PL

Otwarte zostanie okno, w którym wprowadzić należy dane do faktury za zakup licencji:

Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” Użytkownik zostanie przekierowany do strony przekierowany do strony serwisu Dotpay.pl:Po wybraniu odpowiedniego sposobu płatności należy postępować zgodnie z wytycznymi serwisu Dotpay.pl
Po otrzymaniu wiadomości e-mail o pozytywnym przebiegu transakcji, prosimy o wykonanie aktualizacji bazy danych (Menu Aktualizacja -> Aktualizacja bazy danych) i ponowne uruchomienie programu. Operacja wymagana do pobrania aktualnej licencji.

2. ZAKUP PAKIETU SMS

W programie NETGABINET.PL istnieje możliwość zakupu pakietu SMS, które będą wykorzystywane do wysyłania powiadomień do pacjentów z rejestracji (więcej na temat wysyłania powiadomień do pacjentów z rozdziale „Rejestracja’).

Zakup pakietu SMS przebiega identycznie co dokonywanie opłaty za licencję programu NETGABINET.PL.

Po przejściu do widoku „Konfiguracja” należy wybrać zakładkę „Płatności” a następnie kliknąć przycisk „Pobierz listę cen”:

IV. PRZYPOMINANIE HASŁA

Z możliwość przypominania hasła można skorzystać dopiero wtedy, gdy Użytkownik przynajmniej raz logował się w programie NETGABINET.PL.

Opcja ta dostępna jest w oknie logowania programu, w zakładce „Przypomnienie hasła”:

Naciśnięciu przycisku „Przypomnij hasło” spowoduje otwarcie okna, gdzie wprowadzić należy wymagane dane:
i zatwierdzić przyciskiem „OK„.

Jeżeli dane zostały wprowadzone poprawnie, program poinformuje o wysłaniu informacji na adres e-mail Użytkownika:

targetPowrót do spisu treści arrow-leftNastępna strona