Jak zostać użytkownikiem programu NETGABINET.PL?

KROK 1: Pobranie wersji demonstracyjnej programu NETGABINET.PL
Aby sprawdzić możliwości programu NETGABINET.PL, osoby zainteresowane mogą pobrać jego wersję demonstracyjną ze strony http://hectonet.com/netgabinet-pl/
Demo programu dostępne jest w wersji pełnej przez 14 dni. Wersja ta zawiera przykładową, niepełną bazę leków a recepty drukowane są z nadrukiem „DEMO”.

 

KROK 2: Rejestracja w programie NETGABINET.PL
Aby odblokować pełną funkcjonalność programu (uzyskać dostęp do pełnej bazy leków i drukować recepty bez nadruku „DEMO”), wypełnić należy formularz rejestracyjny znajdujący się na dole okna programu w wersji demo (czerwony przycisk „Darmowa rejestracja/odblokuj pełną funkcjonalność – poświęć minutę!”).

Rejestracja nie zobowiązuje do zakupu licencji programu!

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, wygenerowane automatycznie hasło tymczasowe i klucz aktywacyjny do programu wysłane zostają za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
Po wykonaniu synchronizacji utworzona zostanie licencja pełna programu na okres 14 dni.

 

KROK 3: Opłata za licencję programu NETGABINET.PL

Po dokonaniu aktywacji programu w widoku „Konfiguracja” dodana zostanie nowa zakładka -  „Płatności”.
Aby dokonać opłaty za licencję programu należy przejść do tej zakładki i postępować zgodnie z instrukcją.

Czy przechowywane w programie dane pacjentów są bezpieczne i odpowiednio chronione?

Program NETGABINET.PL umożliwia tworzenie bazy danych pacjentów i historii wystawianych recept. Informacje te zapisywane są wyłącznie na pamięciach przenośnych lub w lokalnym komputerze Użytkownika w formie szyfrowanej, możliwej do odczytania wyłącznie przy użyciu aplikacji.

Nie pamiętam hasła do programu NETGABINET.PL, co zrobić?

Celem wygenerowania nowego hasła do programu NETGABINET.PL, w przypadku gdy Użytkownik go zapomniał, należy w oknie logowania do programu przejść do zakładki „PRZYPOMNIENIE HASŁA” i skorzystać z opcji: „PRZYPOMNIJ HASŁO”. Na podany w trakcie rejestracji adres mailowy wysłane zostanie hasło do programu.

UWAGA! Opcja przypominania hasła zadziała pod warunkiem, że Użytkownik logował się już w programie.

Jak zmienić hasło do programu NETGABINET.PL?

Hasło do programu można zmienić po zalogowaniu w programie NETGABINET.PL w widoku „KONFIGURACJA” -> „BAZA ŚWIADCZENIODAWCÓW” -> „ZMIANA HASŁA”.

UWAGA! Każda zmiana hasła powoduje zmianę klucza aktywacyjnego do programu. Nowy klucz aktywacyjny znajduje się w oknie logowania do programu w zakładce „AKTYWNY KLUCZ AKTYWACYJNY”.

Czy z jednej licencji mogę korzystać na kilku komputerach?

Tak. Jeżeli Użytkownik chce korzystać z programu na różnych komputerach to najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zapisanie aplikacji na pamięci przenośnej typu pen-drive.

UWAGA! Po zakończeniu pracy z programem zapisanym na pamięci przenośnej, należy zawsze pamiętać o bezpiecznym usuwaniu sprzętu przed wyjęciem pamięci z portu USB! Zignorowanie tej operacji grozi utratą danych!

Czy w programie można dodawać własne wzory zaświadczeń i skierowań?

Nie ma takiej możliwości. Jeżeli jednak Użytkownik zauważy brak jakiegoś wzoru zaświadczenia lub skierowania, który jego zdaniem powinien się znaleźć w aplikacji, proszony jest o przesłanie takiego wzoru do producenta programu na adres: biuro@hectonet.pl

Jaka jest różnica między kodem „UCC/EAN-128” a „Przeplatany 2 z 5”?

W postaci kodu kreskowego na recepcie drukowanej za pośrednictwem programu drukowany jest numer recepty a także opcjonalnie numer REGON świadczeniodawcy, numer PESEL pacjenta a także numer PWZ lekarza. W postaci kodu UCC-EAN-128 da się przedstawić wszystkie te dane. Wybór kodu kreskowego „Przeplatany 2 z 5″ oznacza, że w postaci tego kodu zostanie przedstawiony jedynie numer recepty. Wynika to z faktu, iż w postaci tego kodu nie da się przedstawić nieparzystej ilości cyfr a zarówno numer PESEL pacjenta, numer PWZ lekarza jak i numer REGON w danych świadczeniodawcy mają nieparzystą ilość cyfr.

Czy program NETGABINET.PL wymaga instalacji?

Program nie wymaga procesu instalacji na komputerach osobistych, dostęp do niego możliwy jest na każdym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem JAVA.

Jak skonfigurować dostęp do systemu eWUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców)?

Aby Użytkownik NETGABINET.PL mógł korzystać z weryfikowania prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), powinien posiadać upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ, które przyznawane jest, po złożeniu odpowiedniego wniosku, w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do systemu eWUŚ tutaj) tutaj)

Kliknij i zobacz instrukcję konfiguracji dostępu do systemu eWUŚ w programie NETCLINIC.PL

Jak skonfigurować dostęp do systemu eWUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców) w programie NETGABINET.PL?

Dla korzystania z Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, konieczna jest co najmniej wersja 1.37 programu NETGABINET.PL.

Aby Użytkownik NETGABINET.PL mógł korzystać z weryfikowania prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), powinien posiadać upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ, które przyznawane jest, po złożeniu odpowiedniego wniosku, w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do systemu eWUŚ tutaj )

Po uruchomieniu programu NETGABINET.PL, w widoku „Konfiguracja” -> „Baza Świadczeniodawców” -> „Konfiguracja  eWUŚ”, wprowadzić należy uzyskane dane do logowania:

Login oraz Hasło – dane otrzymane na podstawie upoważnienia do  korzystania z systemu eWUŚ uzyskane z NFZ.
Kod OW NFZ
– kod właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Identyfikator Świadczeniodawcy
– wymagany tylko w przypadku konfiguracji dostępu do eWUŚ jako „Typ operatora” -> „Świadczeniodawca” w następujących oddziałach NFZ: 01, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12.

Wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem „OK”.