Dostępna nowa lista leków refundowanych

AKTUALIZACJA!
Szanowni Użytkownicy programów NetClinic i NetGabinet,
Pragniemy poinformować, że Indeks Leków w programach NetClinic i NetGabinet został uzupełniony o nowe pozycje lekowe i o nową listę leków refundowanych (obowiązującą od 1 stycznia 2017).

Do refundacją objęto 60 nowych nowych eanów. Do bazy natomiast dodano podczas tej aktualizacji łącznie ok. 295 nowych eanów.

Zmiany w programie zaczną obowiązywać od 2 stycznia 2017 r.
Prosimy o aktualizację posiadanych baz leków.
W momencie wykrycia błędu związanego z bazą leków, prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@hectonet.pl, z opisem przypadku.

Łącząc wyrazy szacunku,
Zespół Hectonet.