Dostępna nowa lista leków refundowanych

AKTUALIZACJA!
Szanowni Użytkownicy programów NetClinic i NetGabinet,
Pragniemy poinformować, że Indeks Leków w programach NetClinic i NetGabinet został uzupełniony o nowe pozycje lekowe i o nową listę leków refundowanych (obowiązującą od 1 maja 2016).