Bezpłatne leki dla seniorów – informacja odnośnie planowanych zmian.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami, które mają wejść w życie 1 września 2016 r., dotyczących bezpłatnych leków dla pacjentów 75+, prezentujemy najistotniejsze zmiany, które zamierzamy wprowadzić w programie NetGabinet oraz Netclinic w ciągu najbliższej aktualizacji:
1. Program automatycznie przeliczał będzie wiek pacjenta, po numerze pesel, oznaczając receptę „eską”.
2. Leki znajdujące się w wykazie leków bezpłatnych zostaną stosownie wyróżnione.
3. Szereg dodatkowych zmian.

Z racji tego iż zmiany które nastąpią, wymagają szeregu zaawansowanych ingerencji programistycznych w kod źródłowy programu, oraz wielu testów potwierdzających stabilność zaktualizowanego oprogramowania, nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwa o planowanym terminie wprowadzenia powyższych zmian, równym dacie wejścia w życie decyzji Ministerstwa Zdrowia. Planowany termin realizacji zmian: 1-2 tydzień września. Za niedogodności przepraszamy.
Pozostałe zmiany związane z aktualizacją listy leków refundowanych, zostaną wgrane do systemu od 1 września.

Zamieszczamy pełen wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, możliwy do pobrania tutaj:
http://inar.pl/wp-content/uploads/2016/08/li_senior_20160901.pdf

oraz aktualny, dzisiejszy, kounikat NIA ws. zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia:
http://www.nia.org.pl/dat/attach/1382_komunikatwszasadwystawianiairealizacjireceptnabezplatnelekis.pdf

Pozdrawiamy,

Zespół Hectonet.