Aktualizacja 1.69

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, iż ukazała się nowa wersja programu NetGabinet 1.69.

ZAKTUALIZOWANO:

- Druki recept do wymogów obowiązujących od dnia 19.04.2019.

POPRAWIONO:

- Import zakresu numerów recept.