Aktualizacja 1.67

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, iż ukazała się nowa wersja programu NetGabinet 1.67.
DODANO:
- Dane świadczeniodawcy – wprowadzono nowe pola dla administratora danych i inspektora ochrony danych osobowych.
- Formularz Rodo w zaświadczeniach w zakładce inne – > formularz RODO. Po uzupełnieniu danych w formularzu świadczeniodawcy formularz RODO będzie automatycznie uzupełniany o dane zapisane w formularzu świadczeniodawcy.
W przypadku braku informacji o inspektorze danych osobowych zostanie wygenerowany formularz nie uwzględniający tej pozycji.
POPRAWIONO:
- Recepty dla leków psychotropowych będą drukować nazwę leku wraz z składnikiem chemicznym.
- Dodawanie i edycja danych pacjenta : numery nie będą zmieniane na 48 podczas edycji. Podczas uzupełniania danych automatyczne 48 pojawi się w polu numer telefonu tylko w przypadku gdy to pole jest puste i rozpocznie się jego edycję.
- Poprawiono działanie mechanizmu sprawdzenia i naprawy bazy danych w tle.