Aktualizacja 1.66

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, iż ukazała się nowa wersja 1.66 programu Netgabinet.
Poprawia ona błąd powstały w wersji 1.65 usuwający numer telefonu pacjenta i wstawiający wartość 48 podczas wystawiania recept.

Użytkownicy posiadający wersję 1.65 proszeni są o ponowną aktualizację w celu zainstalowania poprawki.
Użytkownicy którzy nie pobrali wersji 1.65 pobiorą wersję 1.66 podczas aktualizacji z wersji 1.64. Wersja 1.66 posiada wszystkie zmiany wprowadzone w wersji 1.65 wraz z poprawką wprowadzoną w wersji 1.66