Aktualizacja 1.65

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, iż ukazała się nowa wersja programu NetGabinet 1.65.
DODANO:
- Baza pacjentów : Wprowadzono automatyczne uzupełnianie numeru telefonu o 48 dla pacjentów posiadających numer PESEL.
- Kopia zapasowa – Wprowadzono mechanizm naprawy bazy danych podczas wykonywania kopii zapasowej w tle ( Naprawa błędu JAVA HEAP SPACE ERROR ). W związku z powyższym podpunktem prosimy o zmianę w:
Konfiguracja -> Kopia bezpieczeństwa -> Liczba minut między kolejnymi próbami wykonania kopii bezpieczeństwa w tle na wartość 15.
W razie ponownego wystąpienia błędu prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem Hectonetu !
POPRAWIONO:
- Formatki wykorzystujące tabelkę ICD w celu oznaczenia rozpoznania głównego : Naprawiono błąd powielający kod ICD w przypadku zmiany rozpoznania głównego