Aktualizacja 1.56

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, iż ukazała się nowa wersja programu NetGabinet 1.56.
DODANO:
-Pole „Dodatkowe informacje” w skierowaniu do szpitala.
POPRAWIONO:
-Poprawiono wystawianie recept dla dzieci, które są jednocześnie obcokrajowcami. Teraz działa już bez problemu.
-Poprawiono zmianę czcionek i ich wielkości na receptach.