Elektroniczna dokumentacja medyczna
Zgodnie z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia od 1 sierpnia 2017r. każda placówka zdrowia będzie miała obowiązek prowadzić dokumentację medyczną w formie elektronicznej.
NETGABINET.PL
Wygodne prowadzenie dokumentacji medycznej dla prywatnych gabinetów lekarskich.
NETCLINIC.PL
Szybka rejestracja pacjentów, narzędzia do rejestracji grupowej, wygodny grafik, łatwe przenoszenie wyzyt.

HECTONET

Specjalizujemy się w tworzeniu systemów informatycznych dla służby zdrowia, wspierających tworzenie i przetwarzanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Nasze rozwiązania dedykowane są zarówno dla dużych placówek medycznych (poradni, szpitali), jak i dla mniejszych gabinetów lekarskich. W naszym oprogramowaniu stawiamy na mobilność i bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

Dzięki zastosowaniu nowatorskiego podejścia do komunikacji klient-serwer, skutecznie wpływamy na ograniczenie kosztów w placówkach, które stosują nasze rozwiązania.